Notice Board

Title File
पूर्ण शुल्कीय तर्फको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !
छात्रबिर्तीका लागि (PMT) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !
Invitation for e-bid
प्रि -डिप्लोमा तहको वर्गिकृत (नि-शुल्क ) छात्रबिर्ती आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!
प्रि-डिप्लोमा तहको पूर्ण शूल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!
डिप्लोमा तहको पूर्ण शूल्कीय खुला कोटा र लक्षित वर्ग कोटाको लागि फारम
डिप्लोमा तहको पूर्ण शूल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!
डिप्लोमा तहको वर्गिकृत (नि-शुल्क ) छात्रबिर्ती आवेदन फाराम भर्ने सूचना !!
कोटा र शुल्क सम्बन्धि जानकारी
स्थगित परीक्षाहरु सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer